Fr 01.08.
10 | 17 °C
Sa 02.08.
9 | 19 °C
So 03.08.
9 | 19 °C