Fr 31.10.
0 | 13 °C
Sa 01.11.
1 | 13 °C
So 02.11.
1 | 13 °C